İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

Eğitimlerimiz

İşaretçi sapancı eğitimi NEDİR?

İş makinalarının doğru ve güvenli şekilde kullanılabilmesi için verilen bir eğitimdir. İşaretçi ve sapancı eğitimi ile beraber, iş kazası yaşanma riski de azaltılmış olur. Kalifiye işaretçi ve sapancı geliştirilebilmesi için gerekli bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği
  • Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
  • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
  • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
  • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
  • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
  • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
  • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
  • Çalışma sahasında alınacak önlemler
  • Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
  • Uygulama

Kimler Katılabilir?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliğine göre; Okuma yazma bilen veya ilkokul mezunu olan, mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olan, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olan kişiler programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılımcının çevrede konuyla ilgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem ve uygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlar, komisyon tarafından mesleki eğitim verilmesi uygun görülen diğer iş kollarında çalışanların işaretçi ve sapancı eğitimine tabi tutulmaları zorunludur.

Katılımcı Profili; 

Eğitimde adı geçen ilgili ekipmanları kullananlar

Eğitim Yöntemi; 

Teorik ve uygulama

Eğitim Süresi; 

4 Saat

BELGELENDİRME SÜRECİ:

Eğitimlere katılım zorunludur.

Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda 70 puan ve üzerinde alan katılımcılara tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde işaretçi ve sapancı sertifikası düzenlenmektedir.