Kapalı Kısıtlı Alanlarda Çalışma

Eğitimlerimiz

Kapalı ortam nedir?

Kapalı ortam, tamamen veya kısmen kapatılmış sınırlı bir hacmi olan, içerisinde sınırlı miktarda hava bulunan ve çalışma yeri olarak tasarlanan alanları ifade eder. Kapalı ortamlar, potansiyel olarak tehlikeli veya zararlı seviyede gaz, toz, buhar veya duman içerebilir.irli aralıklarla tekrarlanması da bilginin taze kalmasını ve unutulmasını önler.

Kapalı alanlara örnek olarak şunları verebiliriz:

 • Depolama tankları
 • Tankerler
 • Tüneller
 • Soğuk hava depoları
 • Kazanlar
 • Basınçlı kaplar
 • Silolar
 • Derin çukurlar ve oyuklar gibi üzeri kapalı boşluklar
 • Boru hatları
 • Kanalizasyon tesisleri
 • Kuyular
 • Kanallar ve benzeri yapılar
 • Kargo tankları
 • Petrol tankları
 • Atık tankları

Eğitimin Amacı: Katılımcıları, kapalı alanlara giriş ve çıkış sırasında gereken asgari güvenlik tedbirlerini almak konusunda bilgilendirmek.

Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitiminin Amacı: Her türlü kapalı çalışma alanında, mevcut tehlikeler ve riskler karşısında farkındalık oluşturmak.

Katılımcı Sayısı: 10’ar kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

Katılımcı Profili: Kapalı alanlarda çalışma yapacak olan çalışanlar.

Eğitim Süresi: Kapalı Alanlarda Çalışma ve Kurtarma Eğitimi 2 Gün (16 Saat) süren teorik ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.

Eğitim İçeriği:

 • Kapalı alanların tanımı
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma yöntemleri
 • Kapalı alanlarda çalışmanın yasal dayanakları
 • Düşme durdurma sistemlerinin kullanımı
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel koruyucu donanımlar
 • Koruyucu malzeme kullanımının denetimi
 • Sistem kurma ve sökme işlemlerinin güvenli yapılması
 • Gaz ölçümleri ve kuralları
 • Kapalı alanların tehlike ve risk değerlendirmesi
 • Etiketleme ve işaretleme
 • Çalışma alanı sınırlama

Belgelendirme Süreci: Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda 70 puan ve üzeri alan katılımcılara kapalı alanlarda çalışma ve kurtarma sertifikası verilmektedir.