Genel sağlık taraması

Hizmetlerimiz

Genel Sağlık Taraması

6331 sayılı yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasaları çerçevesinde, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde işe giriş ve iş değişikliği gibi durumlarda genel sağlık taraması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu gereklilik, işyeri hekimi tarafından işe giriş sağlık raporu alınmasını gerektirir.

Genel sağlık taraması yaptırılmamış olan her işçi için kişi başına 2478 TL ceza uygulanmaktadır.

Yeni yasa çerçevesinde sağlık gözetimi ile ilgili maddeler şunlardır:

 • Çalışanların işyerlerinde maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik riskleri dikkate alınarak gözetimine tabi tutulmaları sağlanır.
 • İşe girişlerde ve iş değişikliklerinde sağlık taraması yapılmalıdır.
 • İş kazaları, meslek hastalıkları veya özel sağlık sebebiyle tekrar edilen işten uzaklaştırmalardan sonraki işe geri dönüşler.
 • İşlerin devam ettiği süreç boyunca ve işin niteliğiyle işyerinin tehlike sınıfına göre bakanlık tarafından belirlenmiş olan düzenli aralıklar.
 • Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışanlar, işe başlamadan önce işe uygun olduklarını belirtir sağlık raporu sahibi olmak zorundadırlar.

Kanun çerçevesinde alınması gereken sağlık raporları, işyerinin sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınmalıdır. Raporlar için itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş hastanelere yapılır ve kararlar kesindir.

Genel Sağlık Taraması Hizmetlerimiz

Genel sağlık taraması hizmetlerimiz kapsamında sunduğumuz hizmetler şunlardır:

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri (İşitme Testleri)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Aşılar
 • Laboratuvar Tetkikleri

Ayrıca, genel sağlık taraması hizmetlerimiz kapsamında kan sayımı, idrar tahlili, karaciğer fonksiyonu testleri, hepatit B gibi ciddi hastalıkların testleri, serolojik tetkikler ve hipurik asit gibi incelemeler de yer almaktadır.

Sağlık kanunları çerçevesinde uyguladığımız hizmetler, işyerlerinizde sağlık muayenelerinin eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlar.

Cezai işlem riskini azaltmak ve işçilerinizin yasal olarak işletmenizde çalışabilmesini sağlamak için, genel sağlık taraması hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

İşçilerinizin periyodik sağlık muayeneleri ve sağlık taramaları tamamlandıktan sonra sağlık muayene raporu da düzenlenir. Detaylı bilgi almak için, mevzuat konusundaki uzmanlarımızla iletişime geçmekten çekinmeyin.