Yüksekte Çalışma Eğitimi

Eğitimlerimiz

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte Çalışma Eğitimi, sınırlı çalışma alanlarında faaliyet gösterecek bireylere yönelik düzenlenen temel eğitim programlarıdır. Bu programlar, çalışanlara yüksekte çalışma işlerinde genel bilgi sağlamayı amaçlar. Eğitim kapsamında, yüksekte çalışmanın riskleri, alınması gereken önlemler ve kullanılacak ekipmanlar hakkında detaylı bilgiler sunulur.

Eğitimin sonunda katılımcılar, çalışma ortamlarını daha güvenli hale getirme yetenekleri kazanır ve kullanmaları gereken ekipmanları daha bilinçli bir şekilde seçebilme becerisi geliştirirler.

Hukuki Dayanak: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Ek-4 Yapı Alanları İçin Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, A Bölümü (Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar) Yüksekte çalışma ile ilgili 2. Madde’nin (g bendi) gerekliliklerine göre, yüksekte çalışan personele tehlike ve risklere ilişkin bilgilendirme yapılır ve gerekli eğitim sağlanır.

EĞİTİMİN HEDEFİ: Katılımcıları, yüksekte yapacakları çalışmaları güvenli bir şekilde tamamlamaları için gereken en temel yüksekte güvenli çalışma metotları hakkında bilgilendirmektir. Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi’nin amacı, her türlü çalışma sahasında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve denetimini sağlamakla birlikte, mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturmaktır.

Katılımcı Sayısı: Her bir eğitim grubu, 10 kişiden oluşmaktadır.

KİMLER KATILABİLİR: Yüksekte montaj, demontaj, bakım-onarım ve temizlik işlerinde çalışacak personel bu eğitime katılabilir.

Eğitim Süresi: Yüksekte Güvenli Çalışma Temel Eğitimi, 1 gün (8 saat) olarak tasarlanmıştır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi:

Yüksekte çalışma eğitimleri, mesleki yeterliliğin gerektirdiği düzeyde sunulur ve tehlike sınıfından bağımsız olarak her iş yerinin ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenebilir. Eğitimler, 1/2 gün teorik ve 1/2 gün uygulamalı olmak üzere toplam 8 saat süre ile gerçekleştirilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerimiz:

· Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

· Sertifikalı İlkyardım Eğitimi

· Sertifikalı Yangın Eğitimi

· Yüksekte Çalışma Eğitimi

· Hijyen Eğitimi

KALİTE POLİTİKAMIZ:

Bizim için her iş, tek seferde ve doğru şekilde yapılmalıdır.

Sürekli iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımımızla çalışan motivasyonunu ve hizmet kalitesini sürekli olarak artırmaktayız.

Tüm faaliyetlerimizde insan odaklı yaklaşıma sadık kalırız ve yasalara uygunluğu sağlarız.

İş ahlakını ön planda tutar, karşılıklı güveni ve etik sorumlulukları önemseriz.

DEĞERLERİMİZ:

İnsan Odaklı Yaklaşım

Yasalara Uyum ve Etik Çalışma

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Katılımcılık ve Ekip İşbirliği