Patlamadan Korunma

Hizmetlerimiz

Patlamadan Korunma

İş yerlerinde bulunan yanıcı kimyasal maddeler, buharlar, sisleşmiş partiküller ve hava ile temas ettiklerinde, tetikleyici kaynaklarla birleştiklerinde ciddi bir tehlike oluştururlar. İşyerlerinin personeli ve güvenliği açısından bu durum büyük risk taşır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Bu madde gereği, iş yerinde meydana gelebilecek tüm risklerin önlenmesi, eğitim verilmesi, bilginin sağlanması ve gerektiğinde tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca iş yerinin şartlarına uygun hale getirilmesi ve iyileştirme çalışmaları da yapılmalıdır.

Aynı kanunun 11. maddesine göre ise işverenler, çalışma ortamındaki maddeleri, iş ekipmanlarını ve çevre koşullarını göz önünde bulundurarak meydana gelebilecek riskli durumları ve acil durumları değerlendirmelidir. İş yerinde olası olaylara karşı acil durum planı yapılmalıdır. Bu planlar, önceden alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerle olumsuz durumların etkisi minimize edilir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Zorunlu Mu?

“Tehlikelerden Korunma Hakkında Yönetmelik” uyarınca:

 • İşveren, patlamaların önlenebilmesi ve korunabilmesi amacıyla işlemlerin doğası gereği uygun teknik ve organizasyonel önlemleri alır.
 • Patlamaları önlemek için mümkün olan en iyi tedbirler alınır.
 • Patlamaları engellemek mümkün değilse, patlamaların yayılmasını ve etkisini minimize eden önlemler alınır.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak için patlamanın zararlı etkilerini azaltıcı önlemler alınır.

Modern OSGB olarak uzman ekibimiz, yukarıdaki yasal düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki iş akışı ile patlamadan korunma dokümanlarını hazırlamaktadır:

 1. Risk Değerlendirmesi:
  • Patlayıcı ortam oluşturabilecek bölgelerin tespiti.
  • Patlayıcı riski taşıyan kimyasal ve elektrikli ekipmanların belirlenmesi.
  • Yanıcı kimyasalların özelliklerinin belirtildiği Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) listesi oluşturulması.
  • Tehlikeli bölgelerin tanımlanması ve patlama riskinin hesaplanması.
 2. Önlemlerin Analizi ve Değerlendirilmesi:
  • Patlama riskine karşı alınacak tedbirlerin analizi ve değerlendirmesi.
 3. Sonuç Raporunun Hazırlanması:
  • Tüm verilerin ölçümler, hesaplamalar ve analizler sonrasında raporlanması.
  • Patlayıcı ortam riskinin belirlendiği alanlar ve alınan önlemler hakkında detaylı bir rapor oluşturulması.

Modern OSGB olarak, patlamadan korunma konusunda yasal düzenlemelere uygun olarak işletmeleriniz için detaylı bir dokümantasyon sunuyoruz.