İşe Giriş Sağlık Raporu

Hizmetlerimiz

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği yasasına göre işveren, işe girişlerde ve iş değişikliğinde işin yapısına, sektöre ve çalışma ortamına göre iş yeri hekiminin uygun gördüğü sağlık tetkiklerini yaptırmakla yükümlüdür.

MODERN OSGB olarak, firmaların merkezinde işe giriş sağlık raporunu iş yeri hekimlerimiz ve mobil sağlık hizmetleri ile sağlamaktayız.

İşe Giriş Sağlık Raporu İstenen Tetkikler:

İşe Giriş Sağlık Raporu hizmetimiz kapsamında sunduğumuz hizmetler aşağıda yer almaktadır.

Akciğer Grafisi:

Verem, tüberküloz gibi hastalıkları teşhis etmek için akciğerlerin röntgeni çekilerek göğüs hastalıkları uzmanları tarafından raporlandırılır.

Odiometri (İşitme Testleri):

Üretim yapan gürültülü işlerde veya şantiyelerde çalışanların işittiği ses seviyesini ölçmek ve işitme kayıplarını belirlemek için yapılır.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT):

Nefes darlığı, astım, KOAH gibi solunum yolu rahatsızlıklarını teşhis etmek için her sektörde uygulanan bir solunum fonksiyon testidir.

Portör Muayenesi:

Gıda sektöründe çalışanlardan alınan burun, boğaz ve gaita kültürü örnekleri ile bulaşıcı bakteri üremesi tespit edilir.

Tetanoz Aşı Uygulaması:

Açık yaralanmalar sonucu oluşan tetanoz riskini önlemek için uygulanan bir aşıdır.

Tam Kan Sayımı (Hemogram):

Kandaki lökosit sayısı ve çeşitli parametreler analiz edilerek çalışanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Anemi, enfeksiyon gibi rahatsızlıklar tespit edilir.

Açlık Kan Şekeri (AKS):

Çalışanın açlık durumunda kanındaki glikoz miktarının ölçümüdür. Diyabet riski değerlendirilir.

EKG:

Kalp atışlarının ritmi ve sağlığı hakkında bilgi sağlayan bir elektrokardiyografi (EKG) testidir.

Göz Muayenesi:

Görme bozuklukları, renk körlüğü gibi göz sağlığını değerlendiren bir muayenedir.

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 15. Maddesi aşağıda bilginize sunulmuştur. Sağlık gözetimi yaptırmayan firmalara her çalışan başına 1545 TL idari para cezası uygulanmaktadır.

MADDE 15 – İşveren;

Çalışanların iş yerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

Aşağıdaki hallerde çalışanların genel sağlık taraması yaptırması zorunludur:

  1. İşe girişlerinde.
  2. İş değişikliğinde.
  3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde.
  4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde çalışacaklar, işe başlamadan önce işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, iş yeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan iş yeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır ve verilen kararlar kesindir.

Sağlık gözetiminden kaynaklanan maliyet ve ek maliyet işveren tarafından karşılanır, çalışana yansıtılmaz.

Genel sağlık taraması yaptıran çalışanın sağlık bilgileri gizli tutulur ve özel hayatı korunur.