Acil Durum Eylem Planı

Hizmetlerimiz

Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Eylem Planı, iş yerlerinde günlük yaşam devam ederken oluşabilecek yangın, doğal afet, kimyasal sızıntı veya basınçlı kap patlaması gibi risk durumlarına karşı çalışanların alması gereken önlemleri içeren bir planı ifade eder.

Bu plan içerisinde, hangi durumların kapsamında olduğu, alınması gereken önlemlerin nasıl anlatılacağı, planlanacağı ve gerektiğinde uygulanacak tatbikatların yer aldığı bir dizi adım bulunur.

Bu tür olumsuz durumlarda trajik olaylar yaşanabilir. Acil eylem planlaması, her sektördeki işletmelerde olası risklere karşı hazırlıklı olmayı sağlayarak iş yerindeki her bireyi koruma altına alır.

İş yerindeki personelin hazır olması için planlama, görev dağılımı ve gerçek tatbikatlar da bu planın önemli unsurlarını oluşturur.

Acil Durum Eylem Planı Aşamaları

Doğal afetler ve acil durumlar için yönetim, hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme olmak üzere dört aşamadan oluşur.

Modern OSGB olarak, esnek bir planlama yaklaşımı ile hazırlanan planlar, formlar, kontrol listeleri, talimatlar ve senaryolarla kurumsal çözümler sunuyoruz.

İşletmelerin acil durum eylem planı, sertifikalı ilk yardım eğitimleri, tahliye tatbikatları ve yangın söndürme gibi ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde sağlıyoruz.

Yanıcı ve patlayıcı maddelerin korunması, doküman ve talimatların hazırlanması için gerekli tedbirleri önceden planlıyoruz.

Deprem, yangın gibi doğal afetlerde her saniyenin ne kadar kritik olduğunu biliyoruz.

Uygulamalarımız sayesinde işletmeleriniz, acil durumlarla başa çıkma süresini minimum seviyeye indirerek hem maddi hem de manevi açıdan avantaj elde eder.

Risk analizi sonuçlarına dayalı acil durum planları ve yangın tahliye planı tatbikatlarının sonuçlarını kullanarak eksiklikleri tespit ediyor ve gideriyoruz.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre uygulanacak “Cezai Müeyyideler”

Tüm işletmelerin, iş yerinde 50’den az veya çok çalışan olması fark etmeksizin Acil Durum Eylem Planı yaptırması gerekmektedir. 01.01.2013 tarihinden itibaren, işverenin acil eylem planı yapması veya yaptırması yasal bir yükümlülüktür.

Aksi takdirde aynı yasanın 26. maddesine göre, işverenin yükümlülüklere uygun hareket etmemesi durumunda her bir yükümlülük için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

Yönetmelikte Ele Alınan Konular

  • İşveren ve çalışan yükümlülükleri ve sorumlulukları
  • Acil durum planı ve acil durum senaryolarının belirlenmesi
  • Önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler, acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri
  • Dokümantasyon ve Acil Durum Rehberi
  • Personel bilgilendirmesi ve eğitimi
  • 1 aylık kısa süreli acil durum planı
  • Tatbikatlar