İşyerinde İlk Yardım Eğitimi

Eğitimlerimiz

İş Güvenliği İlkyardım Eğitimi Zorunluluğu

Tüm işyerleri, İlkyardım uzmanı bulundurma zorunluluğuna tabidir. 29 Temmuz 2015 tarihli ve 29429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İlkyardım Eğitimi Yönetmeliği” kapsamında, işyerlerinde çalışan sayısına göre ilkyardımcı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Firmamız, bu hizmetler arasında İlkyardım eğitimi sunmaktadır.

Kaç İlkyardım Personeli Çalıştırmalısınız?

 • Az tehlikeli sınıfta her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı bulundurulmalıdır.
 • Tehlikeli sınıfta her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulmalıdır.
 • Çok tehlikeli sınıfta her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı bulundurulmalıdır.

Bilindiği gibi ilk yardım eğitimleri belirli bir prosedür çerçevesinde sunulmaktadır. İlk yardım eğitimleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk yardım eğitim merkezlerinde gerçekleştirilir. Eğitimlerin tarihleri firmamız tarafından belirlenmektedir.

İşyerinde İlk Yardım Eğitimi Alacak Kişi Sayısı Nedir?

İlk yardım eğitimleri genel olarak katılıma açıktır. Kurumsal ilk yardım eğitimleri ise hafta içi veya hafta sonu, mesai saatleri dışında da düzenlenebilir. Bu eğitim programının tarih ve saati, işyerinde bulunan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından belirlenebilir.

İlkyardım Eğitim Programı ve İlkyardım Sınavı

İlk yardım eğitimi, sadece sözlü anlatım ile sınırlı kalmayıp, görsel öğeler de kullanılarak tam kapsamlı bir şekilde sunulur. Barkovizyon, televizyon, slayt, maket ve video gibi görsel materyaller kullanılarak interaktif bir ilk yardım eğitimi sunulur.

 • Temel İlkyardım Eğitimi: Kamu ve özel kurumların katılımının zorunlu olduğu bir eğitimdir. Toplamda 16 saat sürer.
 • Standart İlkyardım Eğitimi: Daha kapsamlı bir içeriğe sahip olan bu eğitim, daha fazla uygulama odaklıdır. Toplamda 40 saat sürer.
 • Güncelleme Eğitimleri: Temel ilkyardım güncelleme eğitimi 8 saat, standart ilkyardım güncelleme eğitimi ise 16 saat sürer.

Eğitim sonrasında katılımcılara sınav uygulanır. Bu sınav, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Sınav firmamızın eğitim görevlileri tarafından düzenlenir ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri gözetmen olarak katılır. Yazılı ve sözlü sınav şeklinde gerçekleştirilen bu değerlendirmede 100 puan üzerinden en az 85 puan alan katılımcılar, İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı almaya hak kazanırlar. Bu sertifika ve kimlik kartı 3 yıl boyunca geçerli olup, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

İlkyardım Eğitiminin Kapsamı

 • İlk yardıma dair genel bilgiler
 • Temel yaşam desteği ve hasta veya yaralı taşıma teknikleri
 • Hasta, yaralı veya olay yerinin değerlendirilmesi
 • Kanama durumunda ilk yardım
 • Yaralanma, kırık, çıkık ve burkulma durumunda ilk yardım
 • Yanık, donma ve sıcak çarpması durumunda ilk yardım
 • Boğulma, bilinç bozukluğu ve bilinç kaybı durumunda ilk yardım
 • Zehirlenme durumunda ilk yardım
 • Hayvan ısırması veya sokması durumunda ilk yardım
 • Göz, kulak veya buruna yabancı cisim kaçması durumunda ilk yardım