Sertifikalı Yangın Eğitimi

Eğitimlerimiz

İşyerlerinin Acil Durum Planlamaları ve Yangın Eğitimi

İşyerlerinin tamamı acil durum eylem planlamalarına sahip olmalıdır. Bu çerçevede gereken çalışmalar, firmamız tarafından etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Yangın eğitimi, ilk yardım ve bina tahliyesi gibi pek çok acil durum senaryosuna yönelik pratik eğitimler, firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yasalar gereği her işletme yılda en az bir kez yangın tatbikatı düzenlemekle yükümlüdür. İlgili yönetmelik maddelerine aşağıda yer verilmiştir.

Yangın Eğitimi ve Patlamadan Korunma Tedbirleri

Yanıcı veya patlayıcı özelliklere sahip maddelerin kullanıldığı işyerleri de firmamızın hizmetlerinden yararlanabilir. Patlamadan korunma dokümanları ve talimatlarını hazırlayan firmamız, işletmelerde alınması gereken önlemleri planlamakta ve gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Felaket Durumlarında Riski Azaltın

Doğal afetler veya diğer felaket durumlarında işyerlerinde can kaybı ve mal kaybı yaşanabilir. İşyerlerinin alacağı tedbirler, hem can hem de mal kayıplarını minimize edebilir.

Ani afet ve felaket durumlarında her saniyenin önemi büyüktür. Basit bir bilgi bile hayat kurtarabilir. Bu nedenle bilgilendirme ve tatbikat çalışmalarının önemi büyük, ve tüm işletmeler yasal gereklilikler doğrultusunda tatbikatları düzenlemelidir.

Yangın Eğitimi Hayat Kurtarır

Ancak bu tatbikatlar belirli bir prosedüre göre düzenlenmelidir. Önceden acil durum eylem planı oluşturulmalıdır. İşletmeye özgü olarak hazırlanan plan çerçevesinde tatbikatlar icra edilir. Bu sayede işletmelerin acil durumda nasıl tepki vereceği, zaman kullanımı ve yönetimi gibi faktörler değerlendirilir.

Modern OSGB olarak, işletmeler için özel acil durum planları oluşturur ve tatbikatlar düzenler. Ayrıca, risk analizi çalışmaları yapar ve işletmelerin hangi araç, gereç veya teçhizatları gerektiğini belirler.

Can ve mal kaybını en aza indirgeyen bu önlemler, işletmelerin güvenli bir çalışma ortamında faaliyet göstermelerini sağlar.

Modern OSGB Mersin ile Güvende Olun

Modern OSGB olarak, İş Güvenliği Uzmanlarımız arasında yangın eğitimi alan uzmanlarımız da bulunmaktadır. Sunduğumuz hizmetlerden faydalanarak işletmenizi daha güvenli bir yer haline getirebilirsiniz.

Yangın Tatbikatı Zorunluluğu ve Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarih: 09.12.2003 Sayı: 25311

İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike Madde 8 — İlk yardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlike ile ilgili uyulacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) İşveren;

  1. İşyerinin büyüklüğünü, yapılan işin özelliğini ve işyerinde bulunan işçi ve diğer kişilerin sayısını göz önünde bulundurarak, ilkyardım, yangınla mücadele ve kişilerin tahliyesi için gerekli tedbirleri alır.
  2. Özellikle ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla iletişim kurabilmek amacıyla gereken düzenlemeleri yapar.

b) İşveren;

  1. (a) bendinde belirtilen ilk yardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri göz önünde bulundurarak, eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir.

c) İşveren;

  1. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya olan veya bu tehlike altında çalışan tüm işçileri, tehlikeler ve alınacak önlemler hakkında en kısa sürede bilgilendirir.
  2. Ciddi, yakın ve önlenebilir tehlike durumlarında, işçilere hemen güvenli bir yere gitme talimatı verir ve gereken önlemleri alır.
  3. Ciddi, yakın ve önlenebilir tehlike durumunda, zorunlu olmadıkça işçilerin çalışmasına izin vermez.
  4. İşçiler, ciddi, yakın ve önlenebilir tehlike durumunda işi terk ederse haklarında olumsuz bir işlem yapılmaz.
  5. İşveren, işçilerin acil bir tehlike anında amirlerine haber verme imkanı olmadığında, kendi bilgisi ve yeteneği ile tehlikeleri engellemeye çalışmalarını ister. İşçiler, kendi görevlerini yaparken herhangi bir zarar görmezler.