Risk Değerlendirme

Hizmetlerimiz

Risk Değerlendirme

İşyerleri, aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin önceden belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Can ve mal kaybını ciddi düzeyde düşüren bu tedbirlerin alınması yasalar gereği zorunluluktur. Aynı zamanda söz konusu risklerin analiz edilmesi ve acil durum eylem planının hazırlanması da kanunlar kapsamında işyerleri için zorunlu hale getirilmiştir.

Tüm işyerleri, 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası kapsamında Risk Değerlendirme ve Acil Durum Eylem Planı hazırlamak zorundadır. Risk analizi, tüm tehlikelerin belirlenmesi amacıyla firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Sunduğumuz risk değerlendirme hizmetinden tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar faydalanabilir.

Firmamız Tarafından Sunulan Risk Değerlendirme Hizmeti

İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde sunulan risk değerlendirme hizmetimiz, mevcut durumun değerlendirilmesi ve belgelenmesi çalışmasını içermektedir. Risk değerlendirmesinin yapılacağı ortamın ve süreçlerin tamamlanması firmamızın görevleri arasında yer almaktadır. Tedarikçiden bakım ve onarım çalışmalarına kadar tüm süreç firmamız tarafından yönetilir, takip edilir ve sonuçlandırılır.

Ayrıca, Risk Değerlendirme Ekibi Oluşturulması ve Eğitimi

Risk değerlendirme ekibinin oluşturulması ve ekibe gerekli bilginin detayları ile birlikte verilmesi de hizmetlerimizin bir parçasıdır. Ekiplerle bir planlama ve ön hazırlık aşaması yapıldıktan sonra gerekli çalışmalara başlanır. Yapılan çalışmalar kapsamında riskler, önem derecelerine göre sıralanır. Böylece hangi işyerinde hangi risklerin daha yüksek olduğu belirlenir.

Normal ve anormal durumlar belirlendikten sonra acil durum haritası da çıkarılır. Hangi acil durumların işyerinde geçerli bir risk olduğu ve risk düzeyi yine hizmetlerimiz kapsamında belirlenir.

Modern OSGB Olarak Hizmetlerimiz

İş Güvenliği Uzmanlarımız ve İşyeri Hekimlerimiz, risk analizinin sonuçlarına dayanarak firmanız için yapılması gereken aksiyonları planlamaktadır.

İşyerinizin Güvenliğini Riske Atmayın

Firmamızı arayarak hizmetlerimiz hakkında her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Türkiye’de iş güvenliği alanında yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilen 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasası hakkında da detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirsiniz.